Uw partner in
actuarieel maatwerk

Ontwikkelingen bij Arcturus

Uittreding Isolde Springveld -
lees meer

Een bevlogen team, dat altijd voor u klaar staat,
dat is waar het om gaat!

Vacatures bij Arcturus

Zie hier onze vacatures. - lees meer

Arcturus Solvency Tool

In samenwerking met Arcturus stelt het Verbond van Verzekeraars een tool voor de berekening van de
SKV / SCR ter beschikking aan haar leden. Deze tool is aan te vragen via de site van Arcturus. – lees meer

Ontwikkelingen Arcturus

Arcturus is verhuisd en Edo van Bunningen is in dienst getreden bij Arcturus als - lees meer

Nieuwe aanwinsten

Bezig met de laatste loodjes van de actuariële studie combineren Rachel Bonsel en Dima Babykin – lees meer

 

Verslagstaten
Organisatie en Risico

Op 17 december heeft het Ministerie van Financiën het Wijzigingsbesluit financiële markten 2014  – lees meer

Ontwikkelingen Solvency II

In september zijn de richtsnoeren vanuit EIOPA bekrachtigd. Deze richtsnoeren zijn – lees meer

Welkom bij Arcturus! Graag stellen wij ons kort voor op deze site en geven u informatie over
ons actuariële bureau. Een eerste kennismaking. Wij vertellen u graag in een persoonlijk gesprek
meer over onze organisatie, en wat wij u te bieden hebben.

Bent u klaar voor de markt van morgen?

De afgelopen jaren is de verzekeringsmarkt ingrijpend gewijzigd. Met strengere spelregels
voor risicomanagement vanuit de toezichthouders. Maar ook klanten en intermediair die
hogere eisen stellen. Heeft uw organisatie die ontwikkelingen goed bij kunnen houden?
En staat u ook klaar voor de markt van morgen?

Alles draait om risico's

Nieuwe inzichten op het gebied van risicomanagement, verscherpt toezicht, sterk toegenomen automatisering. Dit zijn stuk voor stuk zaken die het risicobeleid op zijn kop hebben gezet.
Meer dan ooit ligt het accent op een scherpe beoordeling van de risico's.

Iets transparanter graag!

Doorzichtig en begrijpelijk beleid is niet alleen een vereiste in de verslaglegging, zoals bij IFRS
en Solvency II. Ook in het actuariële advies. De risicomodellen worden steeds complexer.
Aan de actuaris de taak om dit glashelder aan het management uit te leggen. Dit is het terrein
waar Arcturus zich onderscheidt.

Arcturus Lamsrustlaan 24, 3054 VG Rotterdam | info@arcturus.nl