Neemt u gerust
contact op!

Wat kan Arcturus voor u betekenen?

 

Jàn Hooper AAG FSA

06 2455 0133
jan.hooper@arcturus.nl

 

Drs. Peter van Kampen AAG

06 1365 2315
peter.vankampen@arcturus.nl

Wilt u weten wat Arcturus voor u kan betekenen? Maak dan een afspraak.
In een vrijblijvend gesprek leggen we u dat graag uit.

Arcturus BV is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland onder nr. 24440175. Alle diensten en andere werkzaamheden zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van Arcturus BV die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze bevatten een beperking van de aansprakelijkheid.

 

 

Bezoekadres

Franz-Lisztplantsoen 200, 3533 JG Utrecht

 

Parkeren

De ingang voor het parkeren zit aan de Gershwinlaan, daar zie je een parkeerterrein met een slagboom. Hier kunt u zich melden.

 

Correspondentieadres

Arcturus - Lamsrustlaan 24, 3054 VG Rotterdam

Arcturus Lamsrustlaan 24, 3054 VG Rotterdam | info@arcturus.nl