Blijf op de hoogte

van de laatste ontwikkelingen!

Datamining en klimaatverandering

(juli 2018) – lees meer

Integraal risicomanagement

(juli 2018) – lees meer

IORP II

(juli 2018) – lees meer

Ontwikkelingen Arcturus

(zomer 2016) – lees meer

Nieuwsupdates

IORP II voor pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen.

Wat staat u te wachten?

 

In december 2016 is een herziene richtlijn Institutions for Occupational Retirement Provision (IORP II) gepubliceerd door het Europees Parlement en de Raad. Deze richtlijn stelt nieuwe eisen aan pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen in Europa op het gebied van governance, risicobeheer en communicatie. Met ingang van 13 januari 2019 dient IORP II in de Nederlandse Wet- en regelgeving van kracht te zijn. Op 12 april 2018 is een Wetsvoorstel ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in haar ‘Toezicht vooruitblik 2018’ aangekondigd dat de Nederlandse pensioenfondsen gevraagd worden naar de stand van zaken in de implementatie van IORP II in haar governance en risicobeheer.

 

Wat houdt IORP II onder meer in voor Nederlandse pensioenfondsen?

Onder IORP II moeten alle pensioenfondsen in Europa invulling geven aan onafhankelijke sleutelfuncties te weten, actuariële functie, risicobeheersfunctie en interne audit-functie. Daarnaast dienen alle Europese pensioenfondsen een Eigen-RisicoBeoordeling (ERB) op te stellen.

 

Bij de sleutelfuncties is het van belang om onderscheid te maken tussen houderschap van de sleutelfunctie en de werkzaamheden, die in het kader van de sleutelfunctie worden uitgevoerd. DNB is van mening dat het veelal niet mogelijk zal zijn de rol van houder van de risicobeheerfunctie en de interne auditfunctie uit te besteden in het kader van uitbestedingsrisico en countervailing power. De werkzaamheden kunnen wel worden uitbesteed. Hier leest u meer over de risicobeheerfunctie en de bijbehorende werkzaamheden, waaronder ERB en hoe wij hierin kunnen ondersteunen.

 

Meer weten of verder praten?

In het nog te behandelen wetsvoorstel wordt mogelijk gemaakt, dat de actuariële functie wordt belegd bij de waarmerkende actuaris. Meer weten of verder praten? Neem vrijblijvend contact met ons op via
Constance van Noort - constance.vannoort@arcturus.nl of bel +31 6 158 91 037 en

Jàn Hooper – jan.hooper@arcturus.nl of bel +31 6 245 50 133.

 

Arcturus Lamsrustlaan 24, 3054 VG Rotterdam | info@arcturus.nl