Advisering ook begrijpelijk
voor niet-actuarissen!

Arcturus

De helderste ster in het sterrenbeeld Ossenhoeder (Boötes). In juni, rond middernacht, goed zichtbaar boven de zuidelijke hemel.

Door de Grieken ‘hoeder
der beren’ genoemd, vanwege de positie dichtbij Grote Beer.

 

Reacties van verzekeraars over
de samenwerking met Arcturus:

“Kennis op het gebied van 'zwaar-senior', zaken werden zelfstandig opgepakt. De verslaglegging was gedetailleerd maar to-the-point. Dat er steeds initiatief werd getoond vonden we uitstekend. De samenwerking met ons actuariële team was zeer prettig dankzij de open communicatie. Voor ons een reden om Arcturus opnieuw in te schakelen!”

 

“Uitstekende wisselwerking, Arcturus voelt de essentie prima aan en gaat goed om met de politieke en functionele verhoudingen”

 

“Het afstemmen met behulp van presentaties werkte heel goed. Met name de eindpresentatie werd goed ontvangen. Arcturus maakte daar een uiterst serieuze en gedegen indruk. Maar ook de presentaties eens per maand aan de betrokken managers en teamleden werden goed ontvangen.”

 

 “Arcturus zorgde voor een welkome aanvulling op de al aanwezige kennis. Wij zijn ervan overtuigd dat wat wij terugkrijgen onze investering in tijd ruimschoots overtreft. Op momenten dat de 'kar getrokken' moest worden, gebeurde dit ook, op een heel voortvarende manier. Deadlines werden gehaald en de goede overdracht van kennis zorgde voor een verrijking onze actuariële afdeling!”

 

“Het proces is, wat mij betreft, qua doorlooptijd en inhoud bijzonder goed verlopen.”

 

“Aanvankelijk stonden onze acceptanten nogal sceptisch over de haalbaarheid van een systeem voor automatische acceptatie van transportverzekeringen. Hoe zou een actuaris de acceptatiecriteria en de juiste premie in een model kunnen vangen? Toch lukte dat en waren onze mensen 'om'. Eindelijk lag de kennis nu eens systematisch vast. Dat kwam ons goed uit bij de opleiding van nieuwe acceptanten en het aanscherpen van ons product.”

 

“Compliment voor de nieuwsbrief. Nu eens een nieuwsbrief waar een klant ook wat aan heeft!”

 

“Rapporten: Zelfs complimenten van directie voor helderheid (VPU)” “Kwaliteit actuariële rapporten is hoog.” “..erg prettig lezende notities.” “..heeft uitstekend uitleg gegeven over de werkzaamheden die Arcturus heeft uitgevoerd cq overgedragen.”

 

“Voor ons is een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines cruciaal voor het welslagen van een project. Vooral de link naar ICT en Marketing is daarbij erg belangrijk. Arcturus speelde hierin een centrale rol en werkte als katalysator. Er werd verder gedacht dan het eigenlijke probleem en dat leverde ons een uitstekende tariefanalyse op waarbij de communicatie 'top' was!”

 

“We zijn zeer tevreden met de gedegen reviews en de beperkte tijd waarin jullie deze hebben uitgevoerd!”

 

“.. kan goed met de afdeling overweg. Het is erg gezellig, maar niet te.” “.. is vooral een teamspeler en geen solist.” “.. communicatie is helder.”

 

“..heel rustig en niet in de stress te krijgen. Dit wekt vertrouwen dat de beloofde deliverables er zullen komen. De rust is ook heel prettig richting de medewerkers op de afdeling.”

 

 “..heeft veel ervaring en denkt verder dan alleen aan het probleem voor handen.”

 

 “Bevlogenheid en toewijding is haar grote kracht.”

 

“kennisniveau is uitstekend. Je merkt dat op alle vlakken ingesprongen kan worden en snel een beeld en mening kan vormen ten aanzien van het gevraagde. Ook bij nieuwe problemen merk je dat ze de kennis heeft om snel, adequaat en op een planmatige werkwijze tot een werkbare oplossing te komen.”

 

Bron: Evaluaties van door Arcturus uitgevoerde werkzaamheden en terugkoppeling van klanten

Arcturus Lamsrustlaan 24, 3054 VG Rotterdam | info@arcturus.nl